ATSAUKSMES

 • Priecājos, ka profesionālās pilnveides darbu ar sociālo un veselības pakalpojumu sniedzējiem uzsāk profesionālu praktiķu komanda, kas balstās nedalītas cilvēcības vērtībās. "Izaugsmes" unikalitāti apliecina tās pasniedzēju praktiskā pieredze un apņēmība mazināt kaitējumu un vairot toleranci, kombinācijā ar neapsīkstošu mācīšanos un pašizaugsmi.                                                                                                                                                                      (Liesma Ose, dr paed., eksperte un lektore sociālajā pedagoģijā, starpkultūru komunikācijā)

 

Par apmācībām "HIV/AIDS: uzzināt un saprast; cienīt un atbalstīt inficētus cilvēkus", kuras notika 10 dažādās Latvijas pilsētās:

 • Izcili, nekad nedomāju, ka var tik radoši un draudzīgi apspriest HIV/AIDS.
 • Seminārs bija lielisks, noteikti varētu atkārtoti klausīties.
 • Paldies par tik sirsnīgiem radošiem un atjautīgiem pasniedzējiem!
 • Tas būtu jādzird katram pedagogam.
 • Aktuāls un saturā bagāts seminārs, ko būtu nepieciešams rīkot katrā skolā!

 

Par apmācībām „HIV/AIDS, tuberkuloze- bez apdraudējuma aprūpes darbā”:

 • Kolosāli pasniegti kursi!
 • Saņēmām izsmeļošu informāciju par doto tēmu. Ļoti noderēja komunikāciju prasmu atkārtojums, noderēs jau rīt.
 • Izsmeļoša informācija, statisktikas dati, pieredze.
 • Kļuva skaidrāks – kas ir patiesība un kas mīti. Kā reāli izturēties un pasargāt sevi no inficēšanās riskiem, neaizvainojot cilvēkus.

Par apmācībām „Līdzestība Latvijā: vai varam savādāk? vai varam labāk?”, meklējot kopīgu viedokli HIV jomā:

 • Ikdienas darbā ir maz laika iedziļināties statistikas datos, šodien bija tāda iespēja. Paldies!
 • Daudz informācijas, ko varēšu izmantot savā darbā.
 • Tikšanās ar praktiķiem, viņu redzējums par HIV, statistika, nevalstisko organizāciju ieguldījums.
 • Informācija par HIV pasākumiem, statistika, noderīga informācija par līdzestības līmeni.

 

Par apmācībām "Apmācīt-Prasme", apmācību vadītāju-treneru apmācību programma:

 • Prata līdzsvarot praksi un teoriju.
 • Pasniedzēju tandēms - super!
 • Ieguvu daudz jauna,  papildināju esosās zināšans un prasmes, apguvu lietas, ko līdz šim nezināju. 

 

Par apmācībām "HIV infekcijas izplatības mazināšana Latvijā: ārstēšanās pieejamības veicnāšana":

 • Izcili lektori un noderīgas tēmas.
 • Paldies par brīnišķīgajām, atraktīvajām lekcijā!
 • Viss izcili! Darbā varēšu izmantot iegūtās zināšanas. 

Klātienes apmācības sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām (11 nodarbības):
 • Dzīvē šādi mācību cikli būtu ieviešami augstskolās. Jums sanāca nolasīt lielisku komandu, kas prata tik labi paskaidrot lietas, to būtību, sniegt piemērus no dzives.
 • Šādas apmācības ir bauda izbaudīt katru minūti. Paldies komandai!
 • Apmācības bija ļoti daudzveidīgas, interesantas. Šis man kalpoja kā labs pamats zināšanu ieguvē ar atkarīgām personām.
 • Apmācības deva ieguldījumu tālākajā darbā ar klientiem. Ieteikums - nodrošināt šādas apmācības pēc iespējas lielākam sociālo darbinieku skaitam.
 • Paldies par Jūsu ieguldīto milzīgo darbu! Kolosāli!
 • Paldies, ka Jūs ķeraties pie tik sarežģītas un mistiskas tēmas kā atkarība un līdzatkarība.


 

 Info ievietota: 21:40 / 21.02.2020